Ceník

Autoškoly, školy, zájmové kluby, firmy a podniky:

Školení 1,5 h ……………………………………………………………….100,-Kč / osobu*

Školení 3 h   ……………………………………………………………….150,-Kč / osobu*

Jiná délka výuky dle dohody.

 

Příplatky:

Promítací technika lektorky (projektor) ……………………………………. 300,-Kč / den

*Pokud se na školení dostaví méně než 5 posluchačů, bude účtována cena pro skupinu 5 osob. V případě, že zájmové/odborné zaměření posluchačů vyžaduje vyšší spotřebu zdravotnického materiálu při praktickém nácviku, cena za osobu se zvýší o potřebný materiál. To se může týkat např. nácviku ošetření krvácení různými způsoby (vyšší spotřeba obvazového materiálu).